Wij zijn nCZB een collectief van professionals met verschillende achtergronden en expertises in bouwen voor de zorg, vertaling van ontwikkelingen in het zorglandschap naar strategie voor huisvesting, onafhankelijke toetsing van bouwplannen en bouwinvesteringen. Meerdere perspectieven helpen ons out of the box te denken. De ideale zorghuisvesting weerspiegelt voor ons de identiteit van de zorginstelling, faciliteert werkprocessen en beantwoordt aan de wensen van bewoners/cliënten. Wij helpen met huisvestingsbeleid om zorglocaties te ontwikkelen in samenwerking met alle partijen in de regio, met inzet van technologie en met minder vierkante meters vastgoed. De kracht die daarin schuilt is, dat we in alle fasen de verbinding kunnen leggen tussen de harde en de zachte kant: de techniek van huisvesting en altijd samen met uw mensen en bewoners/patiënten. nCZB helpt met het ontwikkelen van een realistische en toekomstbestendige zorgvastgoed-portefeuille.

Historie

nCZB is in 2013 opgericht en heeft zijn wortels in het Bouwcollege en TNO - Centrum Zorg en Bouw. De partners hebben expertise en ervaring met het bouwen voor de zorg.

Netwerk

Ons netwerk bestaat uit partners met verschillende competenties en vakspecialisten met een goede staat van dienst, met wie we samenwerken. De nCZB partners zijn professionals met hun eigen zelfstandige adviespraktijk die samenwerken en hun netwerk delen. Wij zijn de huisadviseur voor zorghuisvesting van het netwerk Cliënt-en-Raad Zorg en participeren en in het European Health Property Network.

Partner bij nCZB een collectief van professionals met verschillende achtergronden en expertises inzorghuisvesting, zorgvastgoed, huisvestingsexploitatie en bouworganisatie vraagstukken.
Go to top